"Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas"

Šalis: Lietuva
Miestas: Akmenė
Adresas: Pušų g. 2, Akmenės II k., LT- 85354 Akmenės raj.
Lankytojų įvertinimas:
Peržiūrėta: 6977
48
"1979 m. birželio 29 d. Akmenės r. Kamanų botaninio draustinio pagrindu įsteigtas Kamanų valstybinis rezervatas – 3660 ha ploto. Aplink rezervatą sudaryta apsauginė zona, kuri sumažina ūkinės veiklos įtaką rezervatui – 1542 ha ploto valstybiniuose ir ūkių miškuose. Taip pat patvirtinti rezervato nuostatai bei ribos. 1996 m. Kamanų rezervatas plečiamas Mažeikių miškų urėdijos sąskaita, teritorijoje, kuri ir prieš karą priklausė valstybei. Šiuo metu rezervato plotas yra 3935 ha, buferinė apsaugos zona – 2530 ha.
Rezervato steigimo tikslai:
išsaugoti Kamanų pelkę – didžiausią ir vertingiausią Šiaurės Lietuvoje molingųjų lygumų pelkinį kompleksą su vidaus sausmėmis (salomis ir pusiasaliais), klampynių supamomis pelkių akimis bei ežerokšniais ir pelkę supančius miškus, taip pat būdingą ir retą augaliją, grybiją ir gyvūniją;
išsaugoti rezervato ekosistemų stabilumą ir natūralią jų raidą;
atkurti veiklos pažeistus teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus;
organizuoti nuolatinius gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją apie rezervato gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius;
vykdyti ekologinį švietimą, propaguoti teritorinius gamtos paveldo kompleksus ir objektus."
Rezervato direkcijos pastate įkurtas šiuolaikiškas ir modernus Lankytojų centras. Besidominančius gamta ir jos vertybėmis, lankytojus priimame darbo dienomis ištisus metus.
Norintys gyvai pažinti mažai pažįstamą pelkių pasaulį, galite užsisakyti ekskursiją įrengtu mokomuoju taku, kuris veda pro pievos, miško, pelkės ekosistemas.
Lankytis Kamanų rezervate leidžiama tik mokomuoju taku, lydint direkcijos darbuotojui.

Kontaktai:
Tel., faksas (+370 – 425) 5 92 85.
El. paštas: info@kamanos.lt

Žemėlapis: